Presentationer från Frimis 2012

2012-07-16

Presentationer från 2012 års Frimis-seminarium hittar du här.


Presentationer från 2012 års Frimis-seminarium hittar du här:

Navigering på nätt - av Annika Bergström, SOM-institutet
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/bergstrom.pdf

Branschorganisationernas framtid, Bengt Larsson
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/branschorg.pptx  

Nya PAR-konsument, Johan Hansson
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/par.pptx 

Webbpanelkommitténs presentation, Åke Wissing m.fl.
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/webbpanelkom.pptx 

Kommentar och rättelse om YouGov i webbpanelkommitténs presentation, Lars Björkman
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/YouGov_om_webbpanel.docx

Novus Paneljämförelser, Torbjörn Sjöström
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/novusjfr.pdf

Kommentar från Ipsos om kritiken mot Ipsos i Sjöströms presentation, Lena Gilchrist
www.s-o-k.org/documents/Frimis2012/ipsos_svar_på_novus.docx

Sociala medier, Nils von Heijne
https://www.yousendit.com/download/TEhXRGx6TStUWUNFTmNUQw

Webbpanelkommitténs rapport
www.s-o-k.org/documents/rapport_webbpanelkommitten_remissversion.pdf