Bli medlem i Sveriges MarknadsundersökareSom medlem får du löpande skriftlig information om och inbjudningar till SÖKs aktiviteter. Du betalar ett lägre pris för seminarier och föreläsningar som medlem än som icke-medlem. Du får tillgång till ett brett nätverk med personer som arbetar med undersökningar och analys.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Serviceavgiften är 600 kr per år.

Anmälan om medlemskap görs genom insättning av 850 kr (100+600+moms 150) på SÖKs postgiro 2257-4. Ange: Namn
Företag/organisation
Fullständig postadress
e-postadress
Telefonnummer

SÖK, c/o Analysexperten, Tjurbergsgatan 27, 118 56 Stockholm
Postgiro: 2257-4. Org.nr. (SÖK) 815201-2434

Om du har frågor kring medlemsavgiften eller vill ha en insättningsavi/faktura, kontakta SÖK:s kassör Per Arne Larsson, aaa.analys@telia.com