Andreas Nilsson                                
Ordförande
Arbetar på Norstat Sverige
med datainsamling via telefon och webb
Tel: +46 (0)13 489 4004
Mobil: +46 (0)70 789 60 14
Per Arne Larsson
Kassör
Arbetar på A A A Analysexperten,
både med kvalitativa och kvantitativa undersökningar.
Tel: +46 (0)8 643 0104
Mobil: +46 (0)70 550 3770
Eva Hellhoff
Arbetar på HMR AB med kvalitativa undersökningar
Tel +46 (0)8 20 48 84
Mob: +46 (0)70 548 62 39
 
Eva Eriksson
e.e. market research and brand planning
Mob: +46 (0)8 768 66 92
 
Anna Bergman
Jobbar på CMA.
Mob: +46 (0)709 628 181
Mail: anna.bergman@cmaresearch.se
Göran Björklund
Jobbar på PFM Research
Mob: 070 341 89 39
Mail: goran@pfmresearch.se
 

Jörgen Hector
Jobbar på Nordisk Kommunikation.
Tel: +46 (0)8-612 55 50
Mob: +46 (0)73 945 24 46
Mail: jorgen@nordisk-kommunikation.com