Detta gör Sveriges Marknadsundersökare...

Ett mycket viktigt område inom marknadsföring är marknadsanalysen, i vilken ingår marknadsforskning, utredningar och undersökningar. För att främja användande av och kunskapen om marknadsundersökningar i alla dess former bildades 1956 det som idag är Sveriges Marknadsundersökare.


Vi har idag en strävan att bli en organisation för alla verksamma inom marknadsundersökningsområdet. Vi vill att våra medlemmar ska komma från alla branscher som arbetar med undersökningar och analys, dvs inte bara undersökningskonsulter, utan även reklambyråer, mediaföretag, managementkonsulter och alla företag som på något sätt köper eller arbetar med marknadsundersökningar.


Sveriges Marknadsundersökare ska ägna sig åt arrangemang såsom seminarier, föredrag och studieresor inom aktuella ämnen. En viktig uppgift är också att fungera som en nätverksorganisation för oss som arbetar med undersökningar.


När det gäller ekonomin är principen att varje års intäkter och kostnader ska balansera varandra. Målsättningen med arrangemangen är att vi ska få täckning för kostnaderna men inte mer.